"בריא ללמוד מזה"

המפגש עם ילדים חולים מעורר בנו צורך לעטוף אותם ולהגן עליהם; לצמצם את כאבם ולהרעיף עליהם עידוד וביטחון, אל מול הכאב והדאגה שהפכו להיות מנת חלקם. בשגרת החיים שבמחלקות הילדים מוקדשת תשומת לב רבה לילדים, לצורכיהם ולסבלם. ההנחה היא כי מציאות המחלקה מעצבת את הרגשות והזיכרונות של הילד החולה, ואלו הופכים להיות זיכרונות בלתי נשכחים במהלך חייו.
הקמת  בתי ספר בבתי חולים התבססה על ההבנה שמחלה ואשפוז בבית חולים עלולים לפגוע ברצף ההתפתחות התקין של הילד וביכולת ההתמודדות שלו. ראייה זו נובעת מתוך השקפת עולם הוליסטית הרואה את הילד כאדם שלם שזקוק למענה מנטלי, רגשי ורוחני, בנוסף למענה הפיזיולוגי. התכנית הניסויית "בריא ללמוד מזה" מציעה מענים לצרכים של הילד המתבססים על השקפת עולם שכוללת הוראה רלוונטית למציאות בית החולים, עבודת צוות רב-מקצועית ורב-תרבותית, שימוש באמצעי המחשה ולמידה חווייתית. 

 

כיום מתרחש בבית ספר הדסה תהליך מרגש במיוחד – הטמעה של תכניות לימודים של "בריא ללמוד מזה" בקרב הצוות החינוכי במחלקות הילדים השונות. בשנת הלימודים 2011–2012 סיימנו את תהליך ההטמעה לשיעור בנושא בדיקת הדם, וכעת אנחנו בונים תכנית הטמעה לשיעורים בתחומים נוספים.
תהליך ההטמעה כולל שלושה חלקים. בשלב הראשון, מורות ומטפלות מכל המחלקות לומדות את תוכן השיעור ונפגשות כדי ללמוד את אמצעי ההמחשה המלווים. בהמשך המורות מעבירות את השיעור לתלמידים המאושפזים, בתצפית על ידי מורה מנוסה. בשלב הסופי אנחנו מסריטים את המורה מעבירה את השיעור, ובזה מאפשרים לה לתת משוב לעצמה. 

בימים אלו אנחנו מכינים חוברת "מדריך למורה" הכוללת מערך שיעור והדרכה. חוברת זו תשמש בעתיד את אנשי החינוך שילמדו את התכנית במחלקות הילדים. בצד החוברת אנו משכללים את אמצעי ההמחשה עם אנשי מקצוע מומחים בתחום. תכנית זו שפיתחנו היא אחת מתכניות רבות נוספות הנוגעות לאירועים רפואיים שפותחה במסגרת הניסוי "בריא ללמוד מזה", ובהשראת תכנית ה״צ׳יילד לייף״ בארצות הברית.

בריא ללמוד מזה