הצוות

אלה שלפצ'נקו – רכזת מחלקת מח עצם

אלה שלפצ'נקו – רכזת מחלקת מח עצם
ايلا شالفتسنكو
مركزة قسم زراعة نخاع العظم.

اسمي ايلا شالفتسنكو, انا معلمة للموسيقى.
من المهم بالنسبة لي ان اجعل الاطفال سعداء, والسماح لهم بالاستمتاع وتجريب تجربة موسيقية.
انا اؤمن ان استخدام الموسيقى يمكن ان يكون اسهاما هاما في صحة الطفل.