צור קשר

לרשותכם כמה מוקדים לפניות:

מנהלת: גב' עדנה פינצו'בר
מזכירה: גב' דנה אפריים
מזכירות: 02-6776843
פקס: 02-6777639  
דוא"ל: schoolhadassah@gmail.com

 

אם ברצונכם להתנדב, אנא פנו לאחראית על המתנדבים מטעם בית הספר, גב' קטיה לס דקל,
טלפון: 02-6777379